Nationalekonomiska institutionen

Vi som undervisar vid nationalekonomiska institutionen är samhällsengagerade forskare som verkar i en internationell forskningsmiljö. Våra forskningsresultat publiceras i ledande tidskrifter och används som underlag vid politiska beslut.

Följ oss på Facebook, Twitter och Linkedin.

Forskningsmiljöer

Senast uppdaterad: 2024-03-21