Nyheter

Uppsatsstipendium

Studenterna Adrian Poignant och Jonas Klarin har båda vunnit stipendium för sina uppsatser.

Nationalekonomiska institutionen

Vi bedriver undervisning på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Forskningen vid institutionen är främst inriktad mot arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi och offentlig ekonomi.

På gång

Alla seminarier