Nyheter

Utlysningar

Professor i nationalekonomi och
Forskarassistent vid IBF med undervisning vid nationalekonomiska institutionen

Fortsatt stöd till UCLS

Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) has beviljats anslag för ytterligare en fem-årsperiod, 2015-2019. UCLS stöds av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Befordringar

Grattis till Mikael Carlsson och Daniel Waldenström som nyligen har befordrats till professorer i nationalekonomi vid Uppsala universitet!

Uppsatsstipendier

Studenterna Adrian Poignant och Jonas Klarin har båda vunnit stipendium för sina uppsatser.

Nationalekonomiska institutionen

Vi bedriver undervisning på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Forskningen vid institutionen är främst inriktad mot arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi och offentlig ekonomi.

På gång

UCLS Arbetsmarknadsseminarium

Tor. 27 nov.
Jonas Poulsen och Sebastian Axbard, Uppsala universitet
"Extractive Industries in a Middle-Income Country: Do We Still Need to Worry About Violence?"

Jubileumsföreläsningar

Fre. 5 dec.
I samband med samhällsvetenskapliga fakultetens 50-årsfirande ges öppna jubileumsförläsningar som ger en bild av samhällsvetenskapen under 50 år.

Alla seminarier