Nyheter

Nya tjänster som bitr. lektorer

Vi är glada att hälsa Hans Grönqvist och Niklas Bengtsson välkomna till institutionen i september.

Ny tjänst som forskare

Vi är glada att hälsa Georg Graetz från London School of Economics välkommen till institutionen i september.

Nationalekonomiska institutionen

Vi bedriver undervisning på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Forskningen vid institutionen är främst inriktad mot arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi och offentlig ekonomi.

På gång

UCFS, seminarium i Offentlig ekonomi

Tis. 23 sept.
Marko Köthenburger, ETH Zürich
"Taxing Multinationals in the Presence of Internal Capital Markets"

Alla seminarier