Nationalekonomiska institutionen

Vi som undervisar dagens studenter är samhällsengagerade forskare som verkar i en internationell forskningsmiljö.  Våra forskningsresultat publiceras i ledande tidskrifter och används som underlag vid politiska beslut.

Registreringsinformation HT 2019

Seminarium och andra aktiviteter