Nyheter

Sista dag för ansökan till forskarutbildningen är 1 februari.

Niklas Bengtsson är ny redaktör för Ekonomisk Debatt!

Henry Ohlsson - ny vice riksbankschef

Riksbanksfullmäktige har beslutat att utse Uppsalaprofessorn Henry Ohlsson till ny ledamot i Riksbankens direktion.

Institutionens kandidater för Job Market

Fortsatt stöd till UCLS

Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) has beviljats anslag för ytterligare en fem-årsperiod, 2015-2019. UCLS stöds av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Nationalekonomiska institutionen

Vi bedriver undervisning på grund-, master- och forskarutbildningsnivå. Forskningen vid institutionen är främst inriktad mot arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi och offentlig ekonomi.

På gång

Lic. seminarium

Tor. 5 feb.
Sebastian Axbard,
Uppsala universitet
"Income Opportunities and Sea Piracy in Indonesia" and "Extractive Industries, Production Shocks and Criminality"

Seminarium i Hälsoekonomi

Fre. 6 feb.
Mattias Öhman, Uppsala Universitet, Nationalekonomiska institutionen
”Be Smart, Live Long: The Relationship Between Cognitive and Non-Cognitive Abilities and Mortality”

Alla seminarier