Tentamen

Om du har för avsikt att skriva tentamen, måste du anmäla dig i Ladok. Det gäller såväl ordinarie tentamen som omtentamen. Anmälan stänger 12 dagar innan tentamenstillfället, så se till att anmäla dig i god tid. Om du inte tänker skriva är det viktigt att du avanmäler dig. Avanmälan gör du också i Ladok. 

När anmälan stängt kommer du att få en bekräftelse via e-post, som bekräftar att du är anmäld. I samma meddelande får du en anonymitetskod, som du ska ange på tentamen. Det är viktigt att du inte skriver ner namn eller personnummer på din tentamen. Vid rättningen ska alla studenter vara anonyma för den som rättar.

Hämta ut din tentamen

När rättningen är klar kan du hämta ut din tentamen. Tentorna hämtas ut i receptionen på Ekonomikum, som ligger vid ingång 10B. Kom ihåg att ta med dig giltig legitimation.

https://www2.uu.se/student/regler-och-rattigheter/examination/tentamen

Senast uppdaterad: 2022-11-11