Student HT2021

Till dig som ska studera på grundnivån

Till dig som är antagen och vill registrera dig

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Registreringen är öppen från 29 juli till 23 augusti. Kom ihåg att registrera dig på alla kurser innan terminsstart!

Till dig som är antagen med villkor

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt, och allra senast 23 augusti, kontakta studentadmin@nek.uu.se. Meddela då om du vill behålla din plats på kursen, samt anledningen till ditt villkor.

Att vara villkorligt antagen betyder att du saknar fullständig behörighet för kursen. Ett villkor kan till exempel vara att du väntar på betyg från en kurs. Villkoret försvinner när behörighetskraven är uppfyllda och du kan då bli registrerad.

Till dig som är reserv

Om vi antar reserver på grundnivån kommer institutionen att kontakta dig under vecka 34. Vi kommer då att meddela dig via e-posten som du angett på antagning.se. Om du erbjuds en plats och vill behålla den behöver du svara JA och returnera mejlet till studentadmin@nek.uu.se senast torsdag den 26 augusti, klockan 16.00.

Till dig som ska studera på masternivån

Till dig som är antagen och vill registrera dig

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Registreringen är öppen från 29 juli till 27 augusti. Kom ihåg att registrera dig på alla kurser innan terminsstart!

Till dig som är antagen med villkor

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt, och allra senast 27 augusti, kontakta studentadmin@nek.uu.se. Meddela då om du vill behålla din plats på kursen, samt anledningen till ditt villkor.

Att vara villkorligt antagen betyder att du saknar fullständig behörighet för kursen. Ett villkor kan till exempel vara att du väntar på att få ditt examensbevis. Villkoret försvinner när behörighetskraven är uppfyllda och du kan då bli registrerad.

Till dig som är reserv

Om vi antar reserver på masternivån kommer institutionen att kontakta dig under vecka 35. Vi kommer då att meddela dig via e-posten som du angett på antagning.se. Om du erbjuds en plats och vill behålla den behöver du svara JA och returnera mejlet till studentadmin@nek.uu.se senast fredag den 3 september, klockan 16.00.

Börja studera

Du kommer att hitta allt kursmaterial via lärplattformen Studium (https://login.studium.uu.se/). Du loggar in i Studium med ditt studentkonto. Information om hur du skaffar ett studentkonto hittar du här: https://www2.uu.se/student. Där hittar du även information om hur du registrerar dig på dina kurser.

OBS Alla scheman för höstterminen 2021 är preliminära tills en vecka innan kursstart.

Undervisning HT21

Uppsala universitet planerar att från och med den 30 augusti 2021 återgå till campusundervisning. Digitala inslag kan förekomma i undervisningen vid institutionen på vissa kurser men studenter bör förbereda sig på att undervisningen i huvudsak sker på plats. Vi återkommer med information om vad som gäller på just din eller dina kurs(er) i augusti.

Senast uppdaterad: 2022-09-28