Tillgodoräknande av kurser

Kurser lästa vid ett utländskt universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. Kurser lästa vid andra svenska universitet och högskolor kan vanligen ingå i en examen från Uppsala universitet utan ett beslut om tillgodoräknande.

För att tillgodoräkna kurser i nationalekonomi och andra ämnen lästa vid utländska universitet ansöker du om tillgodoräknade hos Examensenheten. Tillgodoräknandet görs efter hemkomsten från utbytet.

Kurser i nationalekonomi som tillgodoräknas bör ligga på en nivå som motsvarar Nationalekonomi A, B, C eller masternivå.

Innan du åker på ett utbyte bör du kontrollera med oss om de kurser som du planerar att läsa kan tillgodoräknas som kurser i nationalekonomi. En sådan förfrågan bör innehålla kursplaner med information om kursinnehåll, kurslitteratur, kursnivå och kurslängd på engelska.

Har du frågor om tillgodoräknade av kurser i nationalekonomi kan du kontakta universitetslektor Stefan Eriksson.

Senast uppdaterad: 2023-08-01