Tillgodoräknande av kurser

Kurser som tenterats vid ett utländskt universitet kan tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. Kurser lästa vid andra svenska universitet och högskolor kan vanligen ingå i en examen från Uppsala universitet utan något beslut om tillgodoräknande. För mer information kontakta Examensenheten när du planerar att ta ut din examen.

För att kunna tillgodoräkna dig utländska kurser i nationalekonomi bör de ligga på en nivå som motsvarar Nationalekonomi B eller C. För kurser i nationalekonomi ansöker du om tillgodoräknande hos nationalekonomiska institutionen. Kontakta universitetslektor Stefan Eriksson.

Innan avresan bör du kontrollera om de kurser du planerar att läsa godkänns av Nationalekonomiska institutionen. En sådan förfrågan bör innehålla information om kursinnehåll, kurslitteratur, kursnivå och kurslängd på engelska. Tänk på att handläggningen av en sådan förfrågan kan ta några veckor.

Tillgodoräknande av kurser görs efter hemkomsten. Ansökan ska göras på den blankett som finns på nedanstående länk. Ett officiellt studieintyg över avklarade kurser i original ska bifogas ansökan. Ansökan ska innehålla information om kursinnehåll, kurslitteratur, kurslängd, kursnivå samt poäng- och betygssystem på svenska eller engelska. Tänk på att handläggningen av en sådan begäran kan ta några veckor.
Blankett om tillgodoräknande av utlandsstudier

För kurser i andra ämnen ansöker du om tillgodoräknande hos Examensenheten. 
Instruktioner för hur du ansöker hittar du här. 
 

Senast uppdaterad: 2022-06-15