Studentorganisationer

Uppsalaekonomerna

Uppsalaekonomerna är din kår vid institutionen. Som kår arbetar vi för att förbättra studierna vid universitetet och för att hjälpa studenterna med sina studier. Bland annat så har vi en studiebevakare som arbetar heltid med dessa frågor som du kan vända dig till om du har problem eller funderingar om allt från examination till antagning, utbyte och CSN. Medlemskap i Uppsalaekonomerna är gratis och då får du tillgång till de runt 80 projekt som vi arrangerar årligen inom flera olika områden. Vi finns på Borgen i Observatorieparken på Kyrkogårdsgatan 2B och du är alltid välkommen förbi på en kaffe och för att lära dig mer om all vår verksamhet. 

Uppsalaekonomerna

Pareto Uppsalas Samhällsekonomiska förening

Pareto Uppsalas Samhällsekonomiska förening, vanligen kallad Pareto, är en studentförening som grundades hösten 2010. Föreningen anordnar såväl akademiska som sociala event för sina medlemmar, masterstudenter vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Ett av föreningens viktigaste syften är att säkra en utbildning med hög kvalitet för studenter inom nationalekonomi. För att uppnå detta har föreningen ett nära samarbete med den nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Pareto organiserar föreläsningar, seminarier, workshops och andra liknande aktiviteter för att uppfylla föreningens mål och dess syften. Detta sker ofta i samarbete med potentiella arbetsgivare som exempelvis Copenhagen Economics och Oxford Research.

En annan del av föreningens verksamhet består av att anordna sociala event för medlemmarna. Det rör sig om gasquer, pubquiz, julfester med mera, vilket innebär att Pareto, lika mycket som det är en akademisk förening, också är ett bra sätt för masterstudenter att umgås och ha roligt under studietiden.

Läs gärna mer på vår Facebook-sida och maila president@paretouppsala.se vid frågor.

Uppsala Politicesstuderande

Uppsala Politicesstuderande (UPS) är programföreningen för studenter vid politices kandidat- och masterprogrammen i Uppsala. Föreningen har funnits sedan 1995 och jobbar med allt från studiebevakning till gasquer, sportaktiviteter och studiebesök. Allt för att du ska få en så bra studietid som möjligt!

Alla som avser att ta en pol.kand eller pol.master från Uppsala Universitet är varmt välkomna att bli medlemmar i föreningen!

Uppsala Politicesstuderande

Senast uppdaterad: 2023-08-01