Stöd vid funktionsvariation

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet. För att få riktat pedagogiskt stöd behöver du ha ett intyg utfärdat av läkare, logoped eller motsvarande. Du ansöker om stödet hos universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Vad kan jag få för stöd?

Det beror på vilket hinder din funktionsvariation innebär för dig i studierna. Stödet planeras och utformas i samråd med dig som student.

När du fått ett intyg om särskilt stöd

Om du fått ett beviljat riktat pedagogiskt stöd, ett så kallat Nais-intyg, ska du skicka det till studentadmin@nek.uu.se så fort som möjligt för att säkerställa att du får det stöd du behöver.

Det kan till exempel vara att du behöver anpassningar när du skriver tentamen. Mejla ditt Nais-intyg samt hör av dig till studentadmin@nek.uu.se senast 12 dagar före tentamenstillfället, så bokar vi in dig på universitetets tentamenslokal för studenter med särskilda behov.

Du som redan har ett beslut om riktat pedagogiskt stöd, men behöver förnya ditt intyg, kan kontakta samordnarna på: riktatstod@uu.se.

Senast uppdaterad: 2023-08-01