Passerkort och it

Passerkort

För att komma in i Ekonomikum när ytterdörrarna är låsta krävs ett passerkort. Passerkorten är gemensamma för hela universitet och ger tillträde till de lokaler där man har kursregistreringar. Kortet uppdateras automatiskt varje termin i samband med kursregistrering. Vänd dig till Informationen på Ekonomikum om du inte redan har ett kort. Studenter har inte rätt att vistas i Ekonomikum mellan kl 00.00 och 05.00.

Studentnätet 

Med ditt studentkonto har du som är student i Uppsala tillgång till två trådlösa nätverk (WLAN): eduroam och UpUnet-S. Du kan använda uppkoppling via eduroam på andra svenska universitet och högskolor som har Eduroam och andra delar av världen där eduroam är åtkomligt. 

IT för studenter

Senast uppdaterad: 2023-08-01