Passerkort och it

Passerkort

För att komma in i Ekonomikum när ytterdörrarna är låsta och för att använda institutionens datorsal krävs ett passerkort. Passerkorten är gemensamma för hela universitet och ger tillträde till de lokaler där man har kursregistreringar. Kortet uppdateras automatiskt varje termin i samband med kursregistrering. Vänd dig till Informationen på Ekonomikum om du inte redan har ett kort. Studenter har inte rätt att vistas i Ekonomikum mellan kl 02.00 och 05.00.

Studentnätet 

Med ditt studentkonto har du som är student i Uppsala tillgång till två trådlösa nätverk (WLAN): eduroam och UpUnet-S. Du kan använda uppkoppling via eduroam på andra svenska universitet och högskolor som har Eduroam och andra delar av världen där eduroam är åtkomligt. 

IT för studenter

Datorsal

I rum F434 har institutionen ett 20-tal datorer samt skrivare tillgängliga för studenter vid institutionen. Datorerna innehåller standardprogram för internet, ordbehandling, kalkylering och statistiska bearbetningar samt ger tillgång till några ekonomiska databaser. För att använda datorsalen krävs ett aktuellt passerkort och ett UpUnet-S konto.