Pareto

Pareto Uppsalas Samhällsekonomiska förening, vanligen kallad Pareto, är en icke-vinstdrivande studentförening som grundades hösten 2010. Syftet med föreningen är att främja studenters intresse inom olika områden av nationalekonomi.

I föreningens aktiviteter samt i verksamheten som helhet uppmuntras en mångfald av vetenskapliga åsikter samt interdiciplinära perspektiv.  Föreningen strävar efter att sprida kunskap och stimulera en debatt om nationalekonomiska frågor utanför medlemskretsen.

Pareto organiserar föreläsningar, debatter, seminarier, workshops och andra liknande aktiviteter för att nå sitt mål. Detta sker ofta i samarbete med potentiella arbetsgivare som exempelvis Copenhagen Economics och Oxford Research. Utöver detta anordnas det frekvent sociala event så som pubkvällar, quiztävlingar och julfester.

Ett av föreningens viktigaste syften är att säkra en utbildning med hög kvalitet för studenter inom nationalekonomi. Idén att starta ett utskott som arbetar med utbildningsfrågor formades under höstterminen 2011, när flera masterstudenter började diskutera frågor rörande just utbildningens kvalitet och struktur. Paretos utbildningsutskott bildades med målet att förbättra den nationalekonomiska utbildningen vid Uppsala Universitet. För att uppnå detta har föreningen ett nära samarbete med den nationalekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet.

Senast uppdaterad: 2022-09-28