Studiebesöksprogram för masterstudenter

Vi uppmuntrar alla våra masterstudenter att delta i vårt exklusiva studiebesöksprogram. I grupp besöker vi varje termin två framstående organisationer. Det är vår målsättning att varje student erbjuds att besöka åtta organisationer under hela programmet. Vi väljer noggrant ut de organisationer vi besöker utifrån kriteriet att de ska vara attraktiva arbetsgivare. Målen för dessa studiebesök är att:

  • Underlätta studenters kontakt med framtida arbetsgivare
  • Marknadsföra våra studenter och masterprogrammet för potentiella arbetsgivare
  • Inspirera samt hjälpa studenterna att veta vilka färdigheter som krävs i deras framtida karriärer

Tidigare studiebesök har ägt rum på Finansdepartementet, Riksbanken, Skatteverket, Institutet för näringslivsforskning (IFN) och Skandia. På vår lista för framtida studiebesök finner vi bland annat Handelsbanken, Statistiska centralbyrån och Näringsdepartementet.