Masterprogram i nationalekonomi

Mastersstudent förklarar för medstudenter

Vårt internationella masterprogram i nationalekonomi rankas som ett av de bästa svenska programmen i nationalekonomi. De antagna studenterna kommer från hela världen och utbildas till att bli professionella ekonomiska analytiker.

Programmets fokus är att förstå och utvärdera ekonomisk politik samt ge studenterna spjutspetskompetens gällande analys av verklig data från världen utanför universitets väggar. Det finns goda möjligheter att specialisera sig inom ett antal olika områden som exempelvis arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, politisk ekonomi och offentlig ekonomi. Vi samarbetar med och gör studiebesök hos potentiella arbetsgivare såsom departement, forskningsinstitut, banker och andra organisationer. Masterprogrammet ger en solid grund för fortsatta studier på forskarnivå.

Översikt masterprogrammet

Vårt tvååriga internationella masterprogram ger en bra grund i modern nationalekonomi och en möjlighet att specialisera dig utifrån dina intressen. Vi har utvecklat ett standardspår genom programmet som passar de flesta av våra studenter men det går även att anpassa programmet utifrån särskilda önskemål. Under det första året behandlar vi grundläggande teoretiska och empiriska metoder medan vi under det andra året fokuserar på tillämpning och specialisering. Programmet avslutas med en termins uppsatsarbete, där du får använda dig av dina färdigheter och visa upp din förmåga att självständigt utföra avancerade analyser. Läs tidigare masteruppsatser.

Karriär

När du fått din masterexamen är du väl förberedd att ta dig an de utmaningar du kommer möta i ditt yrkesliv i form av högkvalificerat analytiskt arbete. Programmet rustar dig för en karriär inom både offentlig förvaltning och privata organisationer men även för doktorandstudier inom nationalekonomi.

Komparativa fördelar

Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet är internationellt sett mycket stark inom forskningsområdena offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi och tillämpad mikroekonometri. Även om du uppmuntras att specialisera dig utifrån dina egna preferenser har programmet en kraftig dragning mot offentlig politik. Denna specialisering ger en klar fördel till de studenter som i sina yrkesliv kommer att arbeta med att förutsäga förändringar i politiken eller där det är viktigt att förstå effekter av offentlig politik.

Samarbeten

Nationalekonomiska institutionen gör studiebesök hos möjliga arbetsgivare som till exempel departement, större företag och organisationer. Vi organiserar också diverse evenemang tillsammans med olika studentorganisationer (i synnerhet Pareto Uppsala Economic Association) och utvecklar kontinuerligt programmet för att leva upp till våra mycket ambitiösa studenters önskemål. Läs mer om vårt studiebesöksprogram.

Studier utomlands

Uppsala universitet har ett omfattande utbytesprogram med avtal med fler än 400 utländska universitet. Som student vid Uppsala universitet har du också möjlighet att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa inom ramen för Erasmusprogrammet eller gå en sommarkurs vid något av våra partneruniversitet. Läs mer om utlandsstudier.

Senast uppdaterad: 2023-08-04