Kurser i nationalekonomi

Grundnivå=kurser på grundnivå
Avancerad nivå=kurser på masterprogrammet
Vissa masterkurser visas två gånger på grund av att det är olika anmälningskoder till kurserna beroende på om du studerar vid Nationalekonomiska institutionen eller vid SLU (Sveriges Lantbruksuniverstet).
Du hittar schemat i vänstermenyn på respektive kurssida. 

Senast uppdaterad: 2022-09-28