Grundutbildning i nationalekonomi

Undervisning i nationalekonomi

En kandidatexamen i nationalekonomi gör dig väl förberedd för såväl kvalificerade jobb i privat och offentlig verksamhet som för fortsatta studier i nationalekonomi.

Utbildningen omfattar nationalekonomins två huvudområden mikroteori (fokus på enskilda individer och företag) och makroteori (fokus på hela ekonomin) samt studier av olika specialområden, exempelvis arbetsmarknadsekonomi, offentlig ekonomi och finansiell ekonomi.

Antagning och ansökan

Kontakta utbildningsadministrationen

Kursadministratör

Julia Strandberg
Telefon: 018-471 51 08
studentadmin@nek.uu.se

Biträdande prefekt

Per Engström
Telefon: 018-471 76 34
per.engstrom@nek.uu.se

Studierektor

Niklas Bengtsson
Telefon: 018-471 51 29
niklas.bengtsson@nek.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-09-28