Grundutbildning i nationalekonomi

Undervisning i nationalekonomi

En kandidatexamen i nationalekonomi gör dig väl förberedd för såväl kvalificerade jobb i privat och offentlig verksamhet som för fortsatta studier i nationalekonomi.

Utbildningen omfattar nationalekonomins två huvudområden mikroteori (fokus på enskilda individer och företag) och makroteori (fokus på hela ekonomin) samt studier av olika specialområden, exempelvis arbetsmarknadsekonomi, offentlig ekonomi och finansiell ekonomi.

Antagning och ansökan

Senast uppdaterad: 2023-06-14