Unn Lindholm - jobbar på Konjunkturinstitutet

Unn Lindholm tog sin examen från masterprogrammet i nationalekonomi våren 2017. För närvarande arbetar hon på prognosavdelningen på Konjunkturinstitutet. Där arbetar hon både som systemutvecklare vid avdelningen och hjälper till med ekonometrisk kodning och ser till att deras processer är effektiva. Unn arbetar även med BNP-analys och ansvarar för prognosen för och analysen av svensk produktion, arbetade timmar och produktivitet i näringslivet.

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Ja, detta var mitt första jobb efter examen.

Hur har din utbildning i nationalekonomi vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Min utbildning i nationalekonomi har hjälpt mig mycket i min karriär. Detta då mitt jobb till stor del handlar om ekonomisk analys i form av att försöka förstå utvecklingen av ekonomin och vart vi är på väg. Analysen baseras på ekonomiska teorier, men även empirisk analys där vi använder oss av ekonometriska metoder för att försöka förklara samband mellan olika variabler.

Varför valde du mastersprogrammet i nationalekonomi vid Uppsala universitet?

Jag har sedan länge haft ett intresse för siffror och data, och ville kombinera detta med någon form av analys. Nationalekonomi passade mig därför väldigt bra. Att jag valde masterprogrammet i Uppsala var för att ni hade ett kursutbud som intresserade mig, och ett gott rykte inom makroekonomi. Ni verkade även ha en god kontakt med potentiella arbetsgivare vilket jag såg som en fördel.

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Mitt bästa minne från min tid vid Uppsala Universitet är alla de roliga stunderna på Ekonomikum som jag haft med min klass. Den dagliga fikapausen klockan 15, alla gemensamma skrattattacker när man inte alls förstår uppgiften man ska lösa eller dagarna i datorsalen under skrivandet av uppsatsen. Jag hade aldrig klarat programmet utan dessa stunder med min klass.

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida mastersstudenter i nationalekonomi?

Se till att gå på de studiebesök som erbjuds av nationalekonomiska institutionen för det är ett bra sätt att skapa kontakter på. Att arbeta på institutionen är också en fördel för på så sätt knyter man även kontakter inom den akademiska sfären.

Jag skulle också rekommendera att lära sig en del statistik/ekonometri utöver nationalekonomin. Det är många arbetsgivare som även efterfrågar kunskap inom detta.

Bild av Unn Lindholm med lockigt, blont hår iklädd mörkblå kofta.
Unn Lindholm. Foto: Anders Hansson
Senast uppdaterad: 2023-08-04