Saga Brors - handläggare på Sveriges delegation till OECD

Saga tog ut sin politices kandidatexamen med huvudämne nationalekonomi i början av 2018. Under sin studietid så gjorde hon en utbytestermin i USA och gjorde praktik på Utrikesdepartementet. Idag jobbar hon som junior handläggare på Sveriges delegation till OECD i Paris. En vanlig arbetsvecka består av möten i OECD:s kommittéer ett par dagar och resterande dagar förbereder jag mig för möten, rapporterar från möten eller gör administrativa uppgifter.

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Jag jobbade en kortare period på Utrikesdepartementets enhet för internationellt utvecklingssamarbete som gruppassistent, på samma grupp där jag gjorde praktik.

Hur har din utbildning i nationalekonomi vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Min utbildning har gett mig starka analytiska verktyg som är tillämpbara på många olika arbetsplatser. Jag upplever också att jag har fått en bred förståelse för ekonomisk politik vilket har hjälpt mig i förståelsen av olika policyfrågor, både på Utrikesdepartementet och på OECD.

Varför valde du att studera nationalekonomi vid Uppsala universitet?

Jag har alltid varit intresserad av politik och ekonomi, och valde en utbildning som skulle ge mig analytiska och handfasta kunskaper såväl som en övergripande förståelse för det ekonomiska systemet.

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Det är svårt att välja ett minne, men det var väldigt roligt att delta på olika events arrangerade av UPS (Uppsala Politices Studerande), inte minst insparken.

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida studenter i nationalekonomi?

Jag skulle rådgöra studenter att hitta ett specialområde av intresse och fokusera på detta i val av kurser, praktik och uppsats. Det finns mycket spännande som faller under det nationalekonomiska paraplyet, det är inte bara räntor och grafer.

Bild på Saga Brors som står ute på en solig gata.
Saga Brors
Senast uppdaterad: 2023-08-04