Mirjam Wentzel - Doktorand i nationalekonomi

Mirjam Wentzel tog sin kandidatexamen från Pol kand-programmet, med inriktning mot nationalekonomi 2012. Efter det så tog hon en masterexamen vid Universitetet i Bergen. Idag är Mirjam doktorand i nationalekonomi på Norges Handelshögskola i Bergen och forskar inom arbetsmarknadsekonomi. Projekten handlar om norska pensionsreformen och om effekter av att vara utsatt för brott.

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Mitt första jobb efter examen var som utredare på Inspektionen för socialförsäkringen, där jag fick jobb efter en praktiktermin (som ingick i pol kand-programmet). Där jobbade jag under tre år med att skriva rapporter, och fick erfarenhet av att jobba med registerdata, men också med att utföra intervjuer och kvalitativa studier.

Hur har din utbildning i nationalekonomi vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Utbildningen i nationalekonomi vid Uppsala universitet gav mig en stabil grund och kunskap om de mekanismer som styr människors beteende. Jag utvecklade min analytiska förmåga under studierna, och lärde mig hur man skriver en akademisk text. Baskunskaperna som jag fick har varit viktiga grundstenar i att klara vidare studier.

Varför valde du att studera nationalekonomi vid Uppsala universitet?

När jag sökte pol kand-programmet var jag fullt bestämd på att jag skulle inrikta mig mot statskunskap. Men under den obligatoriska kursen i nationalekonomi väcktes mitt intresse, och jag såg hur nationalekonomisk teori kan användas för att analysera konsekvenser av politik.

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Mina bästa minnen är studentmiljön, att få socialisera och jobba tillsammans med mina vänner på programmet.

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida studenter i nationalekonomi?

Våga be om hjälp, både från medstudenter, föreläsare och seminarieledare. Jag skulle också rekommendera att göra praktik om det finns möjlighet till det. Det var otroligt lärorikt, och öppnade dörrar till arbetsmarknaden för mig.

Bild på Mirjam Wentzel
Mirjam Wentzel
Senast uppdaterad: 2023-08-04