Hanna Runald - jobbar på Stockholms Handelskammare

Hanna Runald tog examen från masterprogrammet i nationalekonomi 2017. Hon arbetar nu på Stockholms Handelskammare med frågor och projekt rörande internationell handel. I hennes ansvarsområden ingår att utfärda exportdokument och se till att arbetet utvecklas och effektiviseras.

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Arbetet på Stockholm Handelskammare var mitt första jobb efter examen. Jag arbetade även extra där under min studietid.

Hur har din utbildning i nationalekonomi vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Eftersom jag arbetar med utrikeshandel har det varit viktigt att förstå hur dessa processer fungerar och påverkar olika faktorer i omvärlden. Min utbildning i nationalekonomi lade grunderna till att förstå dessa orsakssamband. Dessutom har jag mycket nytta av att ha utvecklat min analytiska problemlösningsförmåga genom min utbildning vilket naturligtvis är viktigt inom alla yrken.

Varför valde du mastersprogrammet i nationalekonomi vid Uppsala universitet?

Jag tog min kandidatexamen vid Uppsala universitet och valde att fortsätta mina studier där eftersom jag redan visste att Uppsala universitet och Nationalekonomiska institutionen var bra. Dessutom ville jag fördjupa mig inom vissa nationalekonomiska områden som Uppsala universitet är starka inom.

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Mitt bästa minne från Uppsalatiden rent studiemässigt var att få skriva masteruppsatsen. Då fick jag tillfälle att självständigt inrikta mig på ett specifikt ämne och tillämpa det som jag lärt mig under nästan fem års utbildning. Utanför det rent akademiska så måste jag medge att det bästa var att träffa min nuvarande pojkvän.

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida mastersstudenter i nationalekonomi?

Eftersom universitetstiden bara sker under en begränsad period är ett bra råd till nuvarande och framtida mastersstudenter att det är viktigt att hitta en fungerande balans mellan det rent akademiska och det övriga studentlivet. Jag tror att många gör misstaget att göra för mycket av det ena eller det andra. Du är där för att lära men det är också en möjlighet till att ha de roligaste åren i ditt liv.

Foto av Hanna Runald med långt blont hår och blå kavaj.
Hanna Runald
Senast uppdaterad: 2023-08-04