Daniel Olai - jobbar vid finansdepartementet

Daniel Olai tog sin examen från masterprogrammet i nationalekonomi 2015. Just nu jobbar han vid finansdepartementets budgetavdelning med policyanalys. En vanlig arbetsdag består av att handlägga ärenden inom regeringskansliet med särskilt fokus på policyutvärdering och budgetrelaterade frågor.

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Mitt första jobb efter examen var som prisanalytiker hos den tyska hemelektronikkedjan Media Markt. Jag var ansvarig för att analysera och sätta priser för den svenska marknaden med huvudsaklig hjälp av statistisk analys och modellering.

Hur har din utbildning i nationalekonomi vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Utbildningen i nationalekonomi har gett mig goda verktyg för att på ett systematiskt sätt ta mig an olika typer av frågor. De nationalekonomiska kunskaperna och ekonometriska metoderna är de enskilt viktigaste redskapen för att analysera konsekvenserna av politiska beslut – och jag använder dom varje dag. 

Varför valde du mastersprogrammet i nationalekonomi vid Uppsala universitet?

Programmet i Uppsala erbjöd en intressant mix av valbara kurser, för mig var kurserna i politisk ekonomi och offentlig ekonomi särskilt intressanta. Dessutom hade programmet ett särskilt fokus på ekonometri vilket jag ville lära mig mer om.

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Jag studerade totalt fem år vid Uppsala universitet: det är omöjligt att sammanfatta den tiden via ett enskilt minne och samtidigt göra rättvisa åt vad det innebär att bo i Uppsala och studera vid universitetet. Med det sagt så var det oerhört givande att få skriva en masteruppsats eftersom jag fick tillfälle att utnyttja alla de färdigheterna jag tillskansat mig under studietiden för att framställa en enskild produkt.

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida mastersstudenter i nationalekonomi?

Mitt råd till nuvarande och framtida studenter är att försöka utnyttja tiden i programmet till fullo: ge dig hän till materialet, interagera med människor, och ta vara på varje möjlighet. De kontakter du knyter och den kunskapen till tillskansar dig kommer va ovärderliga om du en dag ger dig ut i arbetslivet.

Bild av Daniel Olai i blå skjorta och grå kavaj
Daniel Olai
Senast uppdaterad: 2023-08-04