Alumnenkät Mastersprogrammet 2021

Under 2021 så genomförde vi en alumnenkät för vårt masterprogrammet. Målet var att se hur nöjd de tidigare studenterna varit med sin utbildning, vart de jobbar och vad de jobbar med på sina respektive arbetsplatser. 

Resultaten från 2021 års alumnundersökning

Hur nöjda är våra alumner med att ha läst masterprogrammet i Uppsala?

85% är mycket nöjda eller nöjda med sin utbildning.

Vad är våra alumners huvudsakliga sysselsättning?

 • 74% arbetar
 • 20% doktorerar
 • 4% studerar
 • 3% annat

Vilka är våra alumners arbetsgivare?

 • 32% jobbar på en myndighet
 • 28% ospecifierat
 • 21% jobbar på bank
 • 15% jobbar på ett konsultföretag
 • 4% jobbar på fondkommision

Vad är våra alumners jobbtitlar?

 • 35% jobbar som analytiker
 • 16% jobbar som statistiker eller ekonom
 • 16% jobbar med ospecifierat
 • 12% har en chefsposition
 • 4% jobbar som handläggare
 • 4% jobbar som Konsult
 • 4% är associates
 • 4% är Projektledare

Klicka på bilden för att göra den större.

Senast uppdaterad: 2023-03-28