Tidigare studenter vid nationalekonomiska institutionen

Anna Gedda

Anna Gedda

Jag är 38 år, från Sverige och gick ut 2007. Jag har en pol kand i nationalekonomi och en pol mag i statskunskap.
 
Jag arbetar jag som hållbarhetschef på H&M gruppen, vilket innebär att jag tillsammans med mitt team ansvarar för att sätta riktning och driva allt hållbarhetsarbete inom koncernen.
 
En typisk arbetsdag arbetar jag tillsammans med olika delar av mitt team och andra affärsfunktioner inom organisationen med att sätta riktning, driva eller utföra olika huvudområden inom vår hållbarhetsstrategi. Det kan handla om att besluta om en strategi för förnybar energi inom vår egen verksamhet, sätta mål för vad vi ska göra under nästa år eller möta med olika affärsfunktioner som behöver stöd eller kunskap för hur de bäst kan arbeta med hållbarhet från sitt perspektiv. I min roll ingår också externa uppdrag, som t.ex. att delta i seminarier och paneler eller träffa media, investerare eller andra organisationer som är intresserade av vårt hållbarhetsarbete.

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Mitt första jobb efter utbildningen var som departmentsekreterare på Finansdepartmentet.

Hur har din utbildning i nationalekonomi vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Rent allmänt har de viktigaste lärdomarna från mina studier varit förmågan att ta in och analysera information och utifrån det kunna dra slutsatser och tänka strategiskt. När det kommer till just nationalekonomi så har det gett mig en bra allmänkunskap om många av de makroekonomiska förhållanden som den industri och det företag jag jobbar för verkar i.

Varför valde du att studera nationalekonomi vid Uppsala universitet?

Det hade ett gott rykte, hög nivå på lärarna och många möjligheter till parktikplatser och arbetslivserfarenhet.

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Efter mer än fem år i Uppsala är det svårt att välja ett. Men att gå hem med några av sina bästa kompisar i gryningen efter ett dygns Valborgsfirande är definitivt ett.

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida studenter i nationalekonomi?

Att välja med hjärtat. Rikta in dig på det du tycker är roligt och har en passion för, på så sätt kommer du ha kul varje dag på jobbet. Och glöm inte att ha kul medan du pluggar. Arbetslivet är långt men studentlivet är kort.

Wilhelm Irwe

Wilhelm Irwe

Jag är 28 år gammal från Sverige och avslutade min Pol.Kand med nationalekonomisk inriktning 2014 vid Uppsala universitet. Därefter läste jag en master i internationella relationer och utvecklingsstudier i Washington D.C.

Jag jobbar på Världsbanken i Washington D.C. på avdelningen för klimat. Arbetet är varierat så det är svårt att beskriva en “vanlig” dag men en av mina huvudsakliga uppgifter är att överse klimatprogrammet i en av Världsbankens många samförvaltningsfonder, så kallade trust funds. Kort förklarat innebär att jag tar emot och utvärderar ansökningar om finansiering för olika projekt Världsbanken bedriver. De finansieringsförslag som möter våra klimatkrav rekommenderar jag sedan för finansiering till fondens ledning. Några exempel på nyligen godkända ansökningar inkluderar ett projekt som syftar till att stärka nationalparker i Tanzanias motståndskraft mot längre perioder av torka och en studie som ska analysera Nepals potential att erbjuda klimatförsäkringar till småskaliga lantbrukare.

Detta är en del av Världsbankens ambition att införliva klimataspekter i alla sina verksamhetsområden.

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Detta var mitt första jobb efter min mastersexamen.

Hur har din utbildning i nationalekonomi vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Då min master var i internationell utveckling och hade ganska begränsade inslag av kvantitativa kurser hade jag stor hjälp av min tid vid Uppsala Universitet när jag skulle skriva min mastersuppsats där jag gjorde en kvantitativ utvärdering på biståndets roll i att bygga motståndskraft mot klimatförändringar i utvecklingsländer. Det var mycket tack vare min uppsats som jag fick mitt nuvarande jobb och kvaliteten på uppsatsen hade utan tvekan varit lägre utan mina NEK-kurser från Uppsala i bagaget. 

Varför valde du att studera nationalekonomi vid Uppsala universitet?

Jag studerade Pol.Kand vid Uppsala Universitet och efter den obligatoriska kursen i NEK A så valde jag att fortsätta med NEK-inriktning istället för statsvetenskap som jag först hade tänkt. Jag minns faktiskt inte riktigt varför det blev så men jag ångrar inte mitt val.

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Utöver mina 3 fina år i Uppsala, där det är svårt att peka ut något enskilt som mitt bästa minne, så gjorde jag praktik i New York och en utbytestermin i Sydafrika inom ramen för min Pol.Kand. De gav båda minnen för livet! 

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida studenter i nationalekonomi?

Det beror väldigt mycket på vad man vill göra med sin examen och varför man valt att läsa nationalekonomi. Jag var tidigt intresserad av en internationell karriär, är man det skulle mitt råd vara att ta chansen att åka utomlands för exempelvis praktik, MFS eller studieutbyten. Uppsala Universitet har många bra etablerade samarbeten som man kan dra nytta av.

Sen är det viktigt att ha kul också och inte tänka för mycket på vad som händer efter examen. Kunskap i ekonometri och statistik är eftertraktat så allt sånt där löser sig.

Saga Brors

Saga Brors

Jag heter Saga Brors, är svensk och 23 år. Jag tog ut min politices kandidatexamen med huvudämne nationalekonomi i början av 2018 och har studerat en utbytestermin i USA och gjort praktik på Utrikesdepartementet.

Jag jobbar idag som junior handläggare på Sveriges delegation till OECD i Paris. En vanlig arbetsvecka sitter jag på möten i OECD:s kommittéer ett par dagar och resterande dagar förbereder jag mig för möten, rapporterar från möten eller gör administrativa uppgifter.

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Jag jobbade en kortare period på Utrikesdepartementets enhet för internationellt utvecklingssamarbete som gruppassistent, på samma grupp där jag gjorde praktik.

Hur har din utbildning i nationalekonomi vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Min utbildning har gett mig starka analytiska verktyg som är tillämpbara på många olika arbetsplatser. Jag upplever också att jag har fått en bred förståelse för ekonomisk politik vilket har hjälpt mig i förståelsen av olika policyfrågor, både på Utrikesdepartementet och på OECD.

Varför valde du att studera nationalekonomi vid Uppsala universitet?

Jag har alltid varit intresserad av politik och ekonomi, och valde en utbildning som skulle ge mig analytiska och handfasta kunskaper såväl som en övergripande förståelse för det ekonomiska systemet.

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Det är svårt att välja ett minne, men det var väldigt roligt att delta på olika events arrangerade av UPS (Uppsala Politices Studerande), inte minst insparken.

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida studenter i nationalekonomi?

Jag skulle rådgöra studenter att hitta ett specialområde av intresse och fokusera på detta i val av kurser, praktik och uppsats. Det finns mycket spännande som faller under det nationalekonomiska paraplyet, det är inte bara räntor och grafer.

Mirjam Wentzel

Mirjam Wentzel

Jag är 28 år och från Sverige. Jag tog min kandidatexamen från Pol kand-programmet, med inriktning nationalekonomi, hösten 2012. Jag har också en masterexamen från Universitetet i Bergen från 2017.

Jag är doktorand i nationalekonomi på Norges Handelshögskola i Bergen, och forskar inom arbetsmarknadsekonomi. Min två nuvarande projekt handlar om den norska pensionsreformen och om effekter av att vara utsatt för brott. Just nu jobbar jag mycket med analys av registerdata till projekten, men vanliga sysslor är också undervisning, seminarier samt att skriva och läsa forskningsartiklar.

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Mitt första jobb efter examen var som utredare på Inspektionen för socialförsäkringen, där jag fick jobb efter en praktiktermin (som ingick i pol kand-programmet). Där jobbade jag under tre år med att skriva rapporter, och fick erfarenhet av att jobba med registerdata, men också med att utföra intervjuer och kvalitativa studier.

Hur har din utbildning i nationalekonomi vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Utbildningen i nationalekonomi vid Uppsala universitet gav mig en stabil grund och kunskap om de mekanismer som styr människors beteende. Jag utvecklade min analytiska förmåga under studierna, och lärde mig hur man skriver en akademisk text. Baskunskaperna som jag fick har varit viktiga grundstenar i att klara vidare studier.

Varför valde du att studera nationalekonomi vid Uppsala universitet?

När jag sökte pol kand-programmet var jag fullt bestämd på att jag skulle inrikta mig mot statskunskap. Men under den obligatoriska kursen i nationalekonomi väcktes mitt intresse, och jag såg hur nationalekonomisk teori kan användas för att analysera konsekvenser av politik.

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Mina bästa minnen är studentmiljön, att få socialisera och jobba tillsammans med mina vänner på programmet.

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida studenter i nationalekonomi?

Våga be om hjälp, både från medstudenter, föreläsare och seminarieledare. Jag skulle också rekommendera att göra praktik om det finns möjlighet till det. Det var otroligt lärorikt, och öppnade dörrar till arbetsmarknaden för mig.

Unn Lindholm

Unn Lindholm Foto: Anders Hansson

Jag är 26 år och från Sverige. Jag tog min examen från Masterprogrammet i Nationalekonomi våren 2017.

Jag arbetar för närvarande på prognosavdelningen på Konjunkturinstitutet. Jag jobbar både som systemutvecklare vid avdelningen och hjälper till med ekonometrisk kodning och ser till att våra processer är effektiva. Jag arbetar också med BNP-analys och ansvarar för prognosen för och analysen av svensk produktion, arbetade timmar och produktivitet i näringslivet.

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Ja detta var mitt första jobb efter examen.

Hur har din utbildning i nationalekonomi vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Min utbildning i nationalekonomi har hjälpt mig mycket i min karriär. Detta då mitt jobb till stor del handlar om ekonomisk analys i form av att försöka förstå utvecklingen av ekonomin och vart vi är på väg. Analysen baseras på ekonomiska teorier, men även empirisk analys där vi använder oss av ekonometriska metoder för att försöka förklara samband mellan olika variabler.

Varför valde du mastersprogrammet i nationalekonomi vid Uppsala universitet?

Jag har sedan länge haft ett intresse för siffror och data, och ville kombinera detta med någon form av analys. Nationalekonomi passade mig därför väldigt bra. Att jag valde masterprogrammet i Uppsala var för att ni hade ett kursutbud som intresserade mig, och ett gott rykte inom makroekonomi. Ni verkade även ha en god kontakt med potentiella arbetsgivare vilket jag såg som en fördel.

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Mitt bästa minne från min tid vid Uppsala Universitet är alla de roliga stunderna på Ekonomikum som jag haft med min klass. Den dagliga fikapausen klockan 15, alla gemensamma skrattattacker när man inte alls förstår uppgiften man ska lösa eller dagarna i datorsalen under skrivandet av uppsatsen. Jag hade aldrig klarat programmet utan dessa stunder med min klass.

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida mastersstudenter i nationalekonomi?

Se till att gå på de studiebesök som erbjuds av nationalekonomiska institutionen för det är ett bra sätt att skapa kontakter på. Att arbeta på institutionen är också en fördel för på så sätt knyter man även kontakter inom den akademiska sfären.

Jag skulle också rekommendera att lära sig en del statistik/ekonometri utöver nationalekonomin. Det är många arbetsgivare som även efterfrågar kunskap inom detta.

Daniel Olai

Daniel Olai

Jag är 28 år, tog min examen från Masterprogrammet i nationalekonomi våren 2015 och är född och uppvuxen i Sverige.

Jag arbetar vid finansdepartementets budgetavdelning med policyanalys. En vanlig arbetsdag består av att handlägga ärenden inom regeringskansliet med särskilt fokus på policyutvärdering och budgetrelaterade frågor.

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Mitt första jobb efter examen var som prisanalytiker hos den tyska hemelektronikkedjan Media Markt. Jag var ansvarig för att analysera och sätta priser för den svenska marknaden med huvudsaklig hjälp av statistisk analys och modellering.

Hur har din utbildning i nationalekonomi vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Utbildningen i nationalekonomi har gett mig goda verktyg för att på ett systematiskt sätt ta mig an olika typer av frågor. De nationalekonomiska kunskaperna och ekonometriska metoderna är de enskilt viktigaste redskapen för att analysera konsekvenserna av politiska beslut – och jag använder dom varje dag. 

Varför valde du mastersprogrammet i nationalekonomi vid Uppsala universitet?

Programmet i Uppsala erbjöd en intressant mix av valbara kurser, för mig var kurserna i politisk ekonomi och offentlig ekonomi särskilt intressanta. Dessutom hade programmet ett särskilt fokus på ekonometri vilket jag ville lära mig mer om.

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Jag studerade totalt fem år vid Uppsala universitet: det är omöjligt att sammanfatta den tiden via ett enskilt minne och samtidigt göra rättvisa åt vad det innebär att bo i Uppsala och studera vid universitetet. Med det sagt så var det oerhört givande att få skriva en masteruppsats eftersom jag fick tillfälle att utnyttja alla de färdigheterna jag tillskansat mig under studietiden för att framställa en enskild produkt.

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida mastersstudenter i nationalekonomi?

Mitt råd till nuvarande och framtida studenter är att försöka utnyttja tiden i programmet till fullo: ge dig hän till materialet, interagera med människor, och ta vara på varje möjlighet. De kontakter du knyter och den kunskapen till tillskansar dig kommer va ovärderliga om du en dag ger dig ut i arbetslivet.

Hanna Runald

Hanna Runald

Jag är 27 år, kommer från Sverige och tog examen från Masterprogrammet i nationalekonomi 2017.

Jag arbetar för närvarande på Stockholms Handelskammare med frågor och projekt rörande internationell handel. Det är svårt att beskriva en vanlig arbetsdag eftersom det är mycket varierande arbete, men i mina ansvarsområden ingår att utfärda exportdokument och se till att arbetet utvecklas och effektiviseras.

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Arbetet på Stockholm Handelskammare var mitt första jobb efter examen. Jag arbetade även extra där under min studietid.

Hur har din utbildning i nationalekonomi vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Eftersom jag arbetar med utrikeshandel har det varit viktigt att förstå hur dessa processer fungerar och påverkar olika faktorer i omvärlden. Min utbildning i nationalekonomi lade grunderna till att förstå dessa orsakssamband. Dessutom har jag mycket nytta av att ha utvecklat min analytiska problemlösningsförmåga genom min utbildning vilket naturligtvis är viktigt inom alla yrken.

Varför valde du mastersprogrammet i nationalekonomi vid Uppsala universitet?

Jag tog min kandidatexamen vid Uppsala universitet och valde att fortsätta mina studier där eftersom jag redan visste att Uppsala universitet och Nationalekonomiska institutionen var bra. Dessutom ville jag fördjupa mig inom vissa nationalekonomiska områden som Uppsala universitet är starka inom.

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Mitt bästa minne från Uppsalatiden rent studiemässigt var att få skriva masteruppsatsen. Då fick jag tillfälle att självständigt inrikta mig på ett specifikt ämne och tillämpa det som jag lärt mig under nästan fem års utbildning. Utanför det rent akademiska så måste jag medge att det bästa var att träffa min nuvarande pojkvän.

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida mastersstudenter i nationalekonomi?

Eftersom universitetstiden bara sker under en begränsad period är ett bra råd till nuvarande och framtida mastersstudenter att det är viktigt att hitta en fungerande balans mellan det rent akademiska och det övriga studentlivet. Jag tror att många gör misstaget att göra för mycket av det ena eller det andra. Du är där för att lära men det är också en möjlighet till att ha de roligaste åren i ditt liv.

Julia Tanndal

Julia Tanndal

Jag är 26 år och från Sverige. Jag tog min examen från Masterprogrammet i nationalekonomi våren 2015.

Jag är doktorand i nationalekonomi vid Brown University, USA, där jag forskar om inkomst- och förmögenhetsfördelning inom ramen för offentlig ekonomi. Mitt senaste forskningsprojekt har undersökt skatteplanering. Jag har just avslutat mitt tredje år på doktorandprogrammet, vilket innebär att jag är i ett stadium där jag främst ägnar mig åt min egen forskning. Rent praktiskt innebär det att jag spenderar den största delen av min tid med att skriva kod för att analysera data, men jag spenderar också en hel del tid med att läsa artiklar.

Vilket var ditt första jobb efter examen?

Jag började ett femårigt doktorandprogram direkt efter min Masterexamen, så därför har jag inte hunnit med ett "riktigt" job än. 

Hur har din utbildning i nationalekonomi vid Uppsala universitet hjälpt dig i din karriär?

Kurserna i empiriska metoder för nationalekonomer gav en bra genomgång av vilka metoder som används inom ledande nationalekonomisk forskning idag, vilket var till stor hjälp när jag själv skulle bestämma mig för vad jag skulle skriva min avhandling om.

Varför valde du mastersprogrammet i nationalekonomi vid Uppsala universitet?

Uppsalas fokus på arbetsmarknadsekonomi och offentlig ekonomi, samt det nära samarbetet med IFAU var saker som tilltalade mig när jag valde masterprogram. 

Vilket är ditt bästa minne från din tid vid Uppsala universitet?

Mina bästa minnen från min tid i Uppsala kommer såklart från alla vänner jag fick under de här två åren.

Vilka råd vill du ge nuvarande och framtida mastersstudenter i nationalekonomi?

Mitt råd till nuvarande och framtida mastersstudenter är att planera. De två åren går fort, och eftersom du styr ganska mycket själv över utformningen av ditt andra år så är det viktigt att redan innan dess ha en aning om ungefär vad du vill.

Senast uppdaterad: 2022-09-28