Kunskap om ekonomi och ekonomisk politik

Bild på studenter i föreläsningssal

Vad gör en nationalekonom?

Är du intresserad av samhällsekonomiska frågor som hur människor reagerar på ekonomisk-politiska beslut och vilka konsekvenser dessa beslut får för enskilda individer och för samhället i stort? Vill du ha kunskap om hur ekonomisk tillväxt kan förklaras, varför vi har konjunktursvängningar, vad som bestämmer arbetslöshet och inflation eller hur finansmarknaden fungerar?

Studier i nationalekonomi ger dig de kunskaper och verktyg som behövs för att analysera dessa och många andra viktiga samhällsfrågor. Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet erbjuder ett brett utbud av kurser baserade på den senaste forskningen inom ämnet. 

Vad är nationalekonomi?

Studenter i föreläsningssal

Grundutbildning

Grundutbildningen i nationalekonomi består av grundkursen Nationalekonomi A och fördjupningskurserna Nationalekonomi B och C. Kurserna kan dels läsas inom ramen för ett kandidatprogram, dels som fristående kurser.

Nationalekonomi kan också läsas som huvudämne inom tre program:

  • Ekonomie kandidatprogrammet (180hp)
  • Politices kandidatprogrammet (180hp) 
  • Samhällsvetarprogrammet (180hp)

Grundutbildning

Mastersstudent förklarar för medstudenter

Masterprogram

Masterprogrammet i nationalekonomi ger en solid grund i ekonomi­sk teori och ekonometri samt mycket goda färdigheter i att analys­era empiriska data och utvärdera offentlig politik.

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med nationalekonomi som huvudämne.

Masterprogram

Lärare förklarar för studenter

Forskarutbildning

Forskarutbildningen i nationalekonomi förbereder dig för en akademisk karriär, men också för kvalificerade arbeten inom privat och offentlig sektor, både i Sverige och utomlands. 

Institutionens handledningskapacitet är särskilt stark i arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, offentlig ekonomi och politisk ekonomi. Mer information finns på den engelska sidan.

Studentorganisationer

Uppsalaekonomerna

Uppsalaekonomernas logga

Uppsalaekonomerna är din kår vid institutionen. Som kår arbetar vi för att förbättra studierna vid universitetet och för att hjälpa studenterna med sina studier. Bland annat så har vi en studiebevakare som arbetar heltid med dessa frågor som du kan vända dig till om du har problem eller funderingar om allt från examination till antagning, utbyte och CSN. 

Uppsalaekonomerna

Pareto Uppsala Economic Association

Pareto Uppsalas Samhällsekonomiska förening, vanligen kallad Pareto, är en studentförening som grundades hösten 2010. Föreningen anordnar såväl akademiska som sociala event för sina medlemmar, masterstudenter vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Pareto Uppsala Economic Association 

Pareto Uppsala Economic Associatons logga
Senast uppdaterad: 2023-10-11