Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen består av nio ledamöter; prefekten (ordförande), fyra lärarrepresentanter, en doktorandrepresentant, två studeranderepresentanter och en representant för administrationen. Därutöver finns åtta suppleanter. Representanterna för lärare och administrativ personal väljs genom val i respektive personalkategori för en mandatperiod på tre år. Studeranderepresentanterna väljs genom val bland studenterna för en mandatperiod på ett år.

Ordinarie ledamöter

Lärare

Eva Mörk (ordförande)
Niklas Bengtsson
Helena Svaleryd
Arizo Karimi
Per Engström

Doktorand

Martin Häggkvist

Studerande

Oskar Holm
Anders Gombrii

Administration

Julia Strandberg

Suppleanter

Lärare

Mikael Bask
Teodora Borota Milicevic
Georg Graetz
Mounir Karadja

Doktorand

Jakob Granath

Studerande

Hoda Saiidi 
Daniel Busk

Administration

Nina Andersson

Senast uppdaterad: 2023-05-08