Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen består av nio ledamöter; prefekten (ordförande), fyra lärarrepresentanter, en doktorandrepresentant, två studeranderepresentanter och en representant för administrationen. Därutöver finns åtta suppleanter. Representanterna för lärare och administrativ personal väljs genom val i respektive personalkategori för en mandatperiod på tre år. Studeranderepresentanterna väljs genom val bland studenterna för en mandatperiod på ett år.

Styrelsen sammansättning

Ordinarie ledamöter

Lärare

Per-Anders Edin (ordförande)
Ola Andersson
Mikael Carlsson
Mikael Elinder
Per Engström

Doktorand

Daniel Bougt

Studerande

Olivia Andersson
Thor Sandgren

Administration

Nina Andersson

Suppleanter

Lärare

Mikael Bask
Teodora Borota Milicevic
 

Doktorand

Edvin Hertegård

Administration

Ann-Sofie Wettergren Djerf