Nationalekonomiska institutionen

För frågor angående grundutbildningen 018-471 5108
För frågor angående forskarutbildningen 018-471 5106

Besöksadress: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10,
Postadress: Box 513, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 5108
E-post: info@nek.uu.se

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Bitr. prefekt :

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Administrativ samordnare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Karta som visar Ekonomikum

Hitta hit

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10 B, våning 4

Kontakt:
Studentkontakt: studentadmin@nek.uu.se
E-post: info@nek.uu.se
Telefon: 018-471 00 00

Senast uppdaterad: 2022-11-11