Gustav Karreskog får Wallanderstipendium

2021-12-09

Gustav Karreskog får Wallanderstipendiet för sin forskning om mänskligt beslutsfattande i strategiska situationer. Stipendiet innebär tre års finansierad forskning. 

Gustav Karreskog

Det är Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse som delar ut Wallanderstipendiet till unga framstående doktorer som nyligen disputerat. 

- Jag är naturligtvis mycket glad och tacksam för den här möjligheten att så helhjärtat fokusera på den forskning som jag brinner för de kommande tre åren. Jag är också extra tacksam för att det är vid nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet jag kommer att göra det; en plats där jag trivts mycket bra det senaste halvåret, säger Gustav Karreskog. 

Gustav bedriver teoretisk och experimentell forskning om mänskligt beslutsfattande i strategiska situationer. Spelteori, ramverket som används för att studera strategiska situationer, är ett centralt verktyg för modern nationalekonomisk modellering. Det används till exempel för att förstå anställningsrelationer, konkurrens mellan företag, politisk kamp om väljare samt varför samarbeten och konflikter uppstår. 

Ett särskilt fokus i Gustavs forskning ligger på modeller av begränsad rationalitet, där han studerar hur människor använder sig av tumregler och lär sig av tidigare erfarenheter för att ta så bra beslut som möjligt utifrån deras kognitiva förmågor. Syftet är att hitta modeller som kan förutspå hur människor kommer att ta beslut i olika situationer samt att förstå när och varför beteenden avviker från perfekt rationalitet.

Läs mer om Gustav på hans personliga webbsida

Senast uppdaterad: 2023-06-21