Professor Oskar Nordström Skans får pris

2021-11-23

Professor Oskar Nordströms Skans mottog i dag Thuréus-priset från Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala för sina "framstående studier inom arbetsmarknadsekonomi".

Vid en ceremoni i Universitetshuset mottog idag professor Oskar Nordström Skans Thuréus-priset i den teknisk-ekonomiska klassen med en prissumma på 75.000 kr. 

Thuréus-priset har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsala-studenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapsakademi och stödjer svensk forskning genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

Läs mer om professor Oskar Nordström Skans

Läs mer om Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala

Senast uppdaterad: 2023-06-21