Lena Hensvik installeras som ny professor

2021-11-11

Lena Hensvik installeras som ny professor vid Nationalekonomiska institutionen vid den högtidliga professorsinstallationen 19 november. Redan den 16 november håller hon sin installationsföreläsning Arbetsförmedling i en ny tid – Möjligheter och utmaningar med algoritmbaserad matchning på arbetsmarknaden i sal IX i Universitetshuset klockan 13.15. Föreläsningen kan ses på plats och via direktsändning.

Professor Lena Hensvik

Stort grattis till Nationalekonomiska institutionens nya professor! Hur har din karriär sett ut så här långt, Lena?

Tack för det! Jag disputerade 2011 här vid institutionen och arbetade sedan som forskare vid Institutet för arbetsmarknad- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) här i Uppsala. I januari 2020 tillträdde jag min tjänst som professor vid institutionen.

Vad har varit ditt forskningsfokus?

– Mitt forskningsfokus är inom Arbetsmarknadsekonomi. Jag har i min forskning bland annat undersökt betydelsen av informella nätverk och kontakter för individers sysselsättning, löner och företagens produktivitet. Jag har även undersökt hur konkurrens på arbetsmarknaden påverkar lönebildningen samt belyst de mekanismer som leder till att ojämlikhet uppstår på arbetsmarknaden.

Vad är din erfarenhet av en karriär inom akademin?

– För mig innebär akademin en dynamisk och spännande arbetsmiljö. Arbetet är fritt men ställer också höga krav på prestation. Med mer senioritet växer också ansvaret och man ställs inför nya arbetsuppgifter. Denna process är utmanande men bidrar också till känslan av framåtrörelse och utveckling.

Vad är det som driver dig som forskare?

– En vilja att skapa ny kunskap vilket är en grundförutsättning för goda policybeslut. En stark drivkraft är också interaktionen med doktorander och andra forskare, både på min institution och i internationella sammanhang.

Vad ska du arbeta med framöver?

– Min forskning framöver kommer i huvudsak att bedrivas inom ett projekt som belyser matchningen på arbetsmarknaden med hjälp av data från internetbaserad sökaktivitet och vakanser på Arbetsförmedlingens jobbsöksajt Platsbanken. Projektet finansieras av VR:s konsolideringsbidrag. Målet med projektet är att bidra med resultat som kan förbättra förståelsen för de informationsproblem som ligger till grund för den moderna arbetsmarknadsteorin.

Hur känns det att bli ny professor vid institutionen?

– Stort, roligt och spännande!

Läs mer om installationsföreläsningarna 16 november.

Läs mer om professorinstallationen 19 november.

Senast uppdaterad: 2023-06-21