Forskare får nästan 36 miljoner från Forte

2021-10-04

Forskningsprogrammen "Strukturomvandling: konsekvenser och policyåtgärder" samt "Arbetsmarknadsintegration i föränderliga tider" får nästan 36 miljoner i anslag från Forte. Båda programmen ligger under Fortes utlysning "Arbetslivets utmaningar 2021".

Peter Fredriksson

I forskningsprogrammet "Strukturomvandling: konsekvenser och policyåtgärder" undersöks konsekvenserna av strukturomvandling i termer av ojämlikhet, yrkesrörlighet och hur individerna påverkas av att förlora jobbet. Effekterna av olika typer av policyåtgärder som syftar till att underlätta anpassningen till de nya förutsättningar som orsakas av strukturomvandling ska också undersökas. Forskningsprogrammet kommer att vara en del av Uppsala Center for Labor Studies (UCLS), en forskningsmiljö som består av både svenska och internationella toppforskare på arbetsmarknadsområdet. 

 Vi är väldigt glada för anslaget från Forte som gör att forskningen vid UCLS om effekterna av strukturomvandling och teknologisk förändring kan förstärkas ytterligare, säger Peter Fredriksson.

Olof Åslund

Forskningsprogrammet "Arbetsmarknadsintegration i föränderliga tider" syftar till att förbättra kunskapen om hur olika faktorer gynnar eller motverkar framgångsrik arbetsmarknadsintegration, och till att utveckla evidensbaserade policyverktyg i nära samarbeten mellan vetenskapliga discipliner och med aktörer i privat och offentlig sektor. Forskningen bygger på perspektiv från nationalekonomi, psykologi och statsvetenskap, och kombinerar olika metoder för datainsamling och analys. Forskningsprogrammet kommer att ligga inom Uppsala Immigration Lab (UIL), en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som består av forskare med breda teoretiska och metodologiska perspektiv inom migration och arbetsliv.  

 Vi är otroligt glada för anslaget från Forte som visar på relevansen och kvaliteten i UIL:s verksamhet, och ger möjligheter att fortsätta utveckla den vidare, säger Olof Åslund.

Senast uppdaterad: 2023-06-21