Raoul van Maarseveen får IPUMS forskningspris

2021-05-03

Raoul van Maarseveens artikel “The Effect of Urban Migration on Educational Attainment: Evidence from Africa” har utsetts till vinnaren av IPUMS Research Award 2020.

Raoul van Maarseveen

-Tävlingen var tuff men kommittén var överens om att Raoul van Maarseveens artikel var det bästa bidraget, säger Steven Ruggles, chef för IPUMS, Institute for Social Research and Data Innovation, University of Minnesota. 

I sin forskning undersöker van Maarseveen effekterna av att växa upp i en stad och huruvida migration från landsbygden till staden är ett sätt att öka barns möjligheter att lyckas i livet. 

- Jag är mycket tacksam och hedrad över att ha fått det här priset för min forskning. Tillgängligheten av data för utvecklingsländer öppnar för mycket spännande nya sätt att studera intressanta frågor, särskilt när det gäller migration till städer, och jag ser fram emot att fortsätta att arbeta med dessa frågorna, säger van Maarseveen.

De viktigaste resultaten från van Maarseveens forskning visar att barn som växer upp i städer i högre grad slutför grundskolan och har högre skolnärvaro och läskunnighet i alla studerade länder. Effekten är särskilt stor för flickor. Följaktligen tyder resultaten på att landsbygd-till-stadsmigration i utvecklingsländer gynnar barn. 

Hela artikeln kan laddas ner här.

Raoul van Maarseveens webbsida.

Senast uppdaterad: 2022-10-07