Arizo Karimi får pris för sin forskning

2021-03-18

Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala har tilldelat Arizo Karimi Benzeliusbelöningen 2020 för "hennes högkvalitativa forskning inom familjeekonomi ".

Arizo Karimi

Benzeliusbelöningarna instiftades i början av 1980-talet för att av Societetens egna medel uppmärksamma och belöna yngre förtjänta forskares prestationer. Benzeliusbelöningarna delas ut varje år.

Läs mer på Societetens hemsida.

Läs mer om Arizo's forskning på hennes personliga hemsida

Senast uppdaterad: 2022-10-07