Lena Hensvik får 12 miljoner från Vetenskapsrådet (VR)

2020-12-02

Lena Hensvik, professor i nationalekonomi, har fått 12 miljoner från Vetenskapsrådet (VR) i konsolideringsbidrag. Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare.

Lena Hensvik        Foto: Sandra Johnson              

Lena Hensvik får 2 miljoner kronor per år över 6 år för forskningsprojektet "Hur fungerar matchningen på arbetsmarknaden? Lärdomar från internet-baserad sökaktivitet och faktiska utfall".

VRs syfte med konsolideringsbidraget är att stödja forskare som har en vetenskapligt intressant forskningsidé och som kan omsätta och genomföra forskningsuppgiften och därmed föra forskningsfronten framåt eller fylla befintliga kunskapsluckor. 

- Det är jättekul att VR vill finansiera min fortsatta forskning, som handlar om att studera sökaktiviteten hos individer och företag och hur den påverkar viktiga arbetsmarknadsutfall, såsom ingångslöner och anställningarnas längd, säger Lena Hensvik. 

Senast uppdaterad: 2023-06-21