Årets vinnare av Ingemar Carlssons uppsatsstipendier

2020-11-20

Nationalekonomiska föreningen i Uppsala utlyser årligen uppsatsstipendier ur Ingemar Carlssons Minnesfond. Stipendierna på sammanlagt 24 000 kr tilldelas studenter på kandidat- och masternivå som genom sin uppsats uppvisat ”uppenbar håg och fallenhet för nationalekonomiska studier". 

Årets stipendiater är:

Eva Pia Eriksson för sin masteruppsats "The effects of input subsidies on household welfare- A study of farm households in Tanzania".

Jens Lepikko och Lars Winnansson för deras bacheloruppsats "Kan växelkursen ge exporten en skjuts? En studie om växelkursens påverkan på svensk export."

Erik Lundberg för sin masteruppsats "The effects of inheritance expectation on current economic behaviour."

Stort grattis!

Senast uppdaterad: 2022-10-07