Jonas Cederlöfs avhandling prisad

2020-10-06

Jonas Cederlöf får hedersomnämnande i W.E. Upjohn Institute for Employment Research 2020 Dissertation Award för sin avhandling Job Loss: Consequences and Labor Market Policy.  

Jonas Cederlöf

Priskommitténs utlåtande lyder: avhandlingen utmärker sig både vad gäller teknisk kvalitet
och policyrelevans. Kommittén var särskilt imponerad av studierna som undersöker konsekvenserna av uppsägningar för arbetare och vilka egenskaper som utmärker en duktig arbetsförmedlare.

-Jag är förstås väldigt glad och hedrad över att ens vara påtänkt för priset. Då mycket tid och möda har lagts ner på avhandlingen är det roligt att få ett erkännande för det arbete man har gjort. Samtidigt vill jag påpeka att även om det råkar vara jag som står som mottagare av priset så är det till stor del ett pris jag delar med mina medförfattare som bidragit till att göra avhandlingen till vad den blev, säger Jonas Cederlöf.

W.E.Upjohn Institute for Employment Research ger varje år ett pris till den bästa avhandlingen i arbetsmarknadsekonomi som också har ett tydligt policyfokus. Vinnaren av årets pris var Claire Montialoux, ENSAE Paris Tech-CREST Polytechnique och det andra hedersomnämnandet gick till John Grigsby, University of Chicago.

Läs nyheten på institutets hemsida

Senast uppdaterad: 2023-06-21