Ny rapport om nyanländas arbetsmarknadsintegration

2020-09-29

Fler ”enkla jobb” och bättre svenskutbildning framförs ofta som viktigt i debatten om nyanländas arbetsmarknadsintegration. På tisdag 6 oktober 09:30-10:45 arrangerar SNS ett webbinarium där nationalekonomerna Simon Ek, Mats Hammarstedt ock Per Skedinger har undersökt om erfarenheter från jobb med låga kvalifikationskrav och färdigheter i svenska språket ger bättre arbetsmarknadsutfall för personer med flyktingbakgrund.

Simon Ek

Utifrån ett omfattande datamaterial undersöker forskarna hur karriären utvecklas över tid för personer som invandrat till Sverige från länder i Afrika och Mellanöstern. Materialet kompletteras med ett fältexperiment där fiktiva flyktingar har sökt jobb med låga kvalifikationskrav. I de 2000 ansökningarna anges varierande erfarenhet av tidigare anställningar och olika nivåer av kunskaper i svenska. Forskarna undersöker sedan sannolikheten för personerna att få återkoppling på sin ansökan.

Mer information om webbinariet finns här. Rapporten ingår i forskningsprojektet Lärdomar om integration.

Senast uppdaterad: 2022-10-07