Paula Roth till Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

2020-09-10

Paula Roth disputerade 29 maj och började sin postdoc på IFN i juni, efter att ha försvarat sin avhandling Essays on Inequality, Insolvency and Innovation. Avhandlinegn handlar främst om hur individer och hushåll påverkas av inkomstojämlikhet, med fokus på konsumtion- och sparandebeslut.

Paula Roth

Grattis till ditt nya jobb, Paula! Vad kommer du att göra på IFN?

Tack så mycket! Jag gör en postdoc på IFN, där jag främst jobbar i ett projekt där vi fördelar makrosummor från nationalräkenskaperna på individnivå med hjälp av svensk registerdata. Vi ska använda dessa data för att räkna fram nya mått på svensk inkomst- och förmögenhetsfördelning sedan slutet av 60-talet. Jag kommer också arbeta vidare med några av de projekt som jag påbörjade under doktorandtiden.

Vad tror du att din forskning och din tid vid Uppsala universitet kommer att tillföra?

Eftersom min avhandling handlade om inkomstskillnader, känns mitt nya projekt väldigt relevant och viktigt. Jag jobbade mycket med mikrodata under doktorandstudierna, och jag hade inte kunnat utföra mitt nuvarande arbete utan den erfarenheten.

Vad, om något, ser du särskilt fram emot?

Jag ser fram emot att lära mig nya saker!

Senast uppdaterad: 2022-10-07