Dagmar Müller i nytt jobb på Institutet för Näringslivsforskning

2020-08-19

Dagmar Müller disputerade med sin avhandling, Social networks and the school-to-work transition 12 juni och har nyligen börjat sitt nya jobb på Institutet för Näringslivsforskning (IFN). 

Dagmar Müller

Grattis till ditt nya jobb, Dagmar! Vad kommer du att göra på IFN?

Jag kommer att jobba som forskare på IFN, som är ledande vad gäller frågor som rör entreprenörskap. Jag hoppas kunna bidra till en bättre förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar genom min forskning om hur sociala nätverk påverkar matchningen mellan arbetstagare och företag.

Vad var fokus för din avhandling?

Fokus i min avhandling är nätverkens och utbildningssystemets roll för inträde på arbetsmarknaden, samt studenters långsiktiga karriärmöjligheter. Närmare bestämt hur sociala kontakter interagerar med förhållanden utanför individens kontroll, till exempel konjunktursvängningar eller förändringar i utbildningspolitiken.

Vad tror du att din forskning och din tid vid Uppsala universitet kommer att betyda i din nya roll?

Min forskning är empirisk och jag har haft mycket nytta av min tid vid Uppsala universitet och IFAU på grund av deras starka profil inom tillämpad empirisk forskning, särskilt inom arbetsekonomi.

Senast uppdaterad: 2023-06-21