Eva Mörk i regeringens referensgrupp om corona och ekonomin

2020-06-29

På grund av konsekvenserna för ekonomin med anledning av coronavirusets utbrott har regeringen bildat en referensgrupp med forskare inom nationalekonomi. Gruppen kommer att vara rådgivande till finansministern och under 2020 hålla regelbundna möten. En av deltagarna är Eva Mörk, professor i nationalekonomi.

Eva Mörk

Totalt sex forskare inom olika nationalekonomiska fält ingår i referensgruppen som leds av finansministern. Utifrån forskning och utredningsarbete ska gruppen följa och ge råd om den ekonomiska politikens utformning. I synnerhet kommer man att ägna sig åt struktur- och stabiliseringspolitik med anledning av det allvarliga ekonomiska läge som följt av virusutbrottet.

- När man får en fråga av denna sort är det ens plikt som skattefinansierad forskare att ställa upp. Förhoppningsvis kommer jag kunna bidra med några kloka förslag, säger Eva Mörk.

Följande personer ingår i referensgruppen:

Finansminister Magdalena Andersson, ordförande

Professor Lars Calmfors, makroekonomi, Stockholms universitet

Professor Karolina Ekholm, internationell ekonomi, Stockholms universitet

Professor Olof Johansson-Stenman, offentlig ekonomi, Göteborgs universitet

Professor Eva Mörk, arbetsmarknadsekonomi, Uppsala universitet

Professor Daniel Waldenström, ekonomisk ojämlikhet, Institutet för Näringslivsforskning

Docent Robert Östling, beteendeekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Senast uppdaterad: 2023-06-21