Mikael Elinder medverkar på Giva Sveriges årliga "Siffermingel"

2020-05-19

Mikael Elinder medverkar på Giva Sveriges årliga ”Siffermingel” 27 maj 14.00 när den årliga rapporten om insamlingsstatistik presenteras. Frågan om hur coronakrisen har påverkat insamling av gåvor kommer att diskuteras och Mikael Elinder bidrar med sin forskning som handlar om testamenterandet av kvarlåtenskap till välgörenhetsorganisationer. Forskningen visar att ungefär 1,5 procent av kvarlåtenskaperna i Sverige testamenteras till välgörenhetsorganisationer.

Mikael Elinder

Men varför ger människor så lite till välgörenhet när de inte ens kan använda pengarna själva längre?

-Genom att studera hur arvlåtare väljer att fördela sin kvarlåtenskap försöker vi förstå vad som avgör huruvida en välgörenhetsorganisation inkluderas i ett testamente eller inte. Vad skiljer de som testamenterar till välgörenhet från de som inte gör det, säger Mikael Elinder. 

Två grupper sticker ut som extra generösa är de som är rika och de som saknar släktingar. De som har barn eller partner när de avlider testamenterar däremot i genomsnitt mindre än 0,1 procent av sin kvarlåtenskap till välgörenhet.

-Vår forskning går ut på att försöka förstå dessa mönster och vad de säger om altruism. Vilka bryr vi oss om och hur mycket, säger Mikael Elinder.

Senast uppdaterad: 2022-10-07