Yoko Okuyama anställs på institutionen

2020-02-27

Vi är glada att kunna meddela att Yoko Okuyama, för närvarande doktorand i nationalekonomi vid Yale University, kommer att börja arbeta hos oss ​​till hösten.

Yoko Okuyama
Yoko Okuyama

Hennes nuvarande forskning fokuserar på skärningspunkten mellan arbetsmarknadsekonomi och politisk ekonomi, särskilt relaterat till kön och socialpolitiskt deltagande. Okuyamas avhandling har titeln "Essays on Women's Participation in Decision-Making".

- Tidigt i min doktorandtid upptäckte jag att arbetsmarknadsekonomi och politisk ekonomi skulle göra det möjligt för mig att utforska mina intressen samtidigt som jag använde min passion för kvantitativa metoder. Jag är intresserad av hur offentliga policyer och institutioner formar våra övertygelser, normer, information och preferenser och hur de interagerar med ekonomiska incitament och därmed styr våra beteenden. Dessutom undrar jag varför olika samhällen har följt olika banor - både vad gäller ekonomisk utveckling och icke-ekonomiska aspekter (som samhällsnormer), samt hur dessa sammanflätas med varandra. Mina intressen har formats av min bakgrund som kvinna, ursprungligen från Japan, och som har tillbringat de senaste fem och ett halvt åren i USA. Jag är säker på att flytten till Sverige kommer att bli en enorm möjlighet för mig till vidare lärande och inspiration, säger Yoko Okuyama.

Har du några specifika empiriska exempel som du gillar?
När jag talar om skillnader mellan olika länder är jag fortfarande förbryllad över varför vi har så få kvinnor vid de bästa universiteten i mitt hemland, medan det är flera kvinnor än män vid universitet i andra utvecklade länder. Jag har några arbetshypoteser som jag skulle vilja testa, men i alla fall är detta ett exempel som visar att olika institutioner fördelar talanger på olika sätt.

Vilka mål eller vision har du med ditt arbete?
Jag tror att min forskning under de kommande åren kommer att anpassas till mina bredare intressen inom arbetsmarknadsekonomi och politisk ekonomi. Naturligtvis är det svårt att besvara de stora frågorna på en gång men förhoppningsvis så kommer vart och ett av mina arbeten leda mig ett steg närmare det.

Som empirisk forskare anser jag att det är ett viktigt ansvar att samla in, bevara och hantera datasätt för kommande generationer. Medan jag arbetade på min doktorsexamen hände det vid flera tillfällen att datakällor förlorades - ibland avsiktligt men i många fall bara på grund av okunnighet eller av misstag. Jag var naturligtvis upprörd över att inte kunna svara på min forskningsfråga på det sätt som jag ville. Men ännu viktigare, jag kände mig djupt upprörd över att vi för alltid förlorade möjligheterna att lära av det förflutna.

Vad hoppas du att ditt nya jobb kommer att leda till vad gäller din forskning?
Jag ser mycket fram emot möjligheterna att samarbeta med kollegor och doktorander i Uppsala. Dessutom är jag generellt mycket intresserad av politiskt relevanta frågor, så jag ser fram emot att lära känna forskarna och forskningen vid IFAU också.

Senast uppdaterad: 2023-06-21