Möt våra nya doktorander!

2019-12-19

Höstterminen 2019 började elva nya doktorander på nationalekonomiska institutionen från hela världen med olika förutsättningar och bakgrunder. Första året på forskarutbildningen består av obligatoriska kurser. Universen träffade de nya doktoranderna för att fråga varför man söker till forskarutbildningen vid Uppsala universitet.

Höstterminen 2019 började elva nya doktorander på nationalekonomiska institutionen från hela världen med olika förutsättningar och bakgrunder. Första året på forskarutbildningen består av obligatoriska kurser. Universen träffade de nya doktoranderna för att fråga varför man söker till forskarutbildningen vid Uppsala universitet.

– Jag ville inte sluta studera efter examen på grund- och avancerad nivå. Jag ville fortsätta utveckla mig själv, berättar Malin Backman, doktorand.

– Jag gillar att undervisa och studera så forskarutbildningen var ett naturligt steg, berättar Daniel Klug Nogueira doktorand från Brasilien. Jag sökte mig till Uppsala universitet eftersom det är väldigt bra villkor för doktorander i Sverige och nationalekonomiska institutionen är internationellt framgångsrik inom mitt forskningsämne.

Två doktorander från Asien berättar om lite andra utgångspunkter för att de hamnade i Sverige:
– Sverige är ett av världens mest jämlika samhällen och det är bra för mitt ämne. Det är också ett fredligt och lugnt land och jag är en fredlig person, konstaterar Zunyuan Zheng från Kina.

– Ja, det är inte kaotiskt här. Jag kommer från Indien och där är det mycket större befolkning. Här är det lättare att koncentrera sig, fyller Rinni Sharma från Indien i.

Obligatoriska kurser

Forskarutbildningen börjar med ett år med obligatoriska kurser.
– Hela första året är det olika kurser. Det är bra eftersom vi har olika bakgrund, det skapar en gemensam plattform, säger Zunyuan Zheng.

– De hinner inte något annat än kurserna första året, under andra året hinner de börja tänka på avhandlingsämnet, säger Mikael Bask, studierektor för forskarutbildningen vid nationalekonomiska institutionen.

Redan direkt efter antagning får alla doktorander som antas en mentor bland de tidigare doktoranderna på institutionen.
– Det har varit ett välorganiserat mottagande från institutionen och speciellt doktoranderna har varit väldigt inkluderande, berättar Malin Backman.

En del kan bli bättre

Men det finns också saker som kan bli bättre under den första perioden från antagningen.
– Det vore bra med fler exempel på vad som händer efter disputation. Exempel på vad disputerade arbetar med och hur forskarutbildningen påverkar möjligheterna på arbetsmarknaden, säger Malin Backman.

På institutionen har de noterat att visumprocessen för doktorander som kommer från länder utanför EU har blivit ett större problem under de senaste åren.
– Ibland är handläggarna på Migrationsverket inte nöjda med de handlingar de får. Vi har då fått skicka in kompletterande handlingar eller rent av samma handlingar en gång till. Det har kostat mycket tid och frustration, berättar Mikael Bask.

Många av de utländska doktoranderna nickar igenkännande när Akib Khan från Bangladesh tar upp bostadsfrågan.
– Det vore bra med bättre information och system för att hitta en bostad.

– Ja, det behövs nog ett bättre kösystem och information om man kommer få bostad via Uppsala University Housing Office eller inte och vart man kan vända sig istället för att hitta en bostad, fyller Daniel Klug Nogueira i.

Fakta

Uppsala University Housing Office hyr ut möblerade bostäder till bland annat doktorander, gästforskare och masterstudenter. Men det är bara avgiftsbetalande masterstudenter som är garanterade bostad via Uppsala University Housing Office.

Anders Berndt

Senast uppdaterad: 2022-10-07