Nationalekonomiska institutionen och IBF i nytt samarbete med Uppsala kommun

2019-12-12

Uppsala kommun anslår 3 miljoner kronor till ett nytt forskningsprogram som syftar till att stärka den kvantitativt inriktade urbanforskningen. 

Per-Anders Edin och Matz Dahlberg

Det nya samarbetet är ett resultat av ett större samverkansavtal mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun som handlar om hållbar samhällsbyggnad.

Syftet är att bygga upp ett flervetenskapligt forskningsprogram för kvantitativa studier av frågor kopplade till städer och urbanisering. Huvudfokus kommer att vara att stärka den kvantitativa forskning som redan idag bedrivs inom ekonomisk och social hållbarhet vid IBF (Institutet för bostads- och urbanforskning) och nationalekonomiska institutionen.

– Det här är ett initiativ som kommer att stärka Uppsala universitets framträdande position inom kvantitativ urbanforskning, säger Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning, som kommer att leda arbetet med det nya projektet.

Tack vare tillgången till rika registerdata har svensk forskning stora möjligheter att ligga i den internationella framkanten när det gäller att besvara frågor som rör bland annat urbaniseringsprocesser kopplade till bostadsmarknad, segregation, ojämlikhet, uppväxtvillkor och teknisk utveckling.

– I det här forskningsprogrammet får vi möjlighet att utveckla samarbeten mellan forskare som har fokus på att besvara komplexa samhällsfrågor med hjälp av kvantitativa analyser, där statistiska metoder appliceras på data från detaljerade registerdatabaser, säger Per-Anders Edin, prefekt på nationalekonomiska institutionen.

LÄS MER

Under onsdagen gick Uppsala universitet och Uppsala kommun ut med ett gemensamt pressmeddelande som beskriver det nya samarbetet.

Läs pressmeddelandet: Universitetet och kommunen samarbetar om hållbar samhällsutveckling

Läs pressmeddelandet som PDF

Senast uppdaterad: 2023-06-21