Eva Mörk om sambandet mellan barns hälsa och föräldrarnas ekonomi

2019-10-16

Varför mår vissa människor bättre än andra? Tur är möjligen en förklaring, men tänk om vårt välmående också kan kopplas till ekonomin? När forskaren Eva Mörk undersökte det här, hittade hon ett iögonfallande samband mellan barns hälsa och föräldrarnas privatekonomi.

Eva Mörk

Eva Mörk i SNS-podden om att det i Sverige finns stora skillnader och utmaningar kvar trots välfärdssamhällets insatser genom tex. barnomsorg och sjukvård. Eva Mörk pratar om vikten av tidiga insatser och generösare och mer långsiktiga ekonomiska insatser till barnfamiljer för att minska ojämlikhet och polarisering. 

Senast uppdaterad: 2023-06-21