EALE konferensen 2019

2019-09-20

Just nu pågår EALE konferensen 2019 som är Europas största arbetsmarknadsekonomiska konferens och samlar omkring 500 deltagare från hela världen. I år går konferensen för första gång av stapeln i Uppsala och det är andra gången den arrangeras i Sverige under dess 31-åriga historia.

Barbara Petrongolo

Förutom plenarföreläsningar som i år hålls av Barbara Petrongolo från Queen Mary University of London och Philip Kircher från European University Institute, så pågår parallella sessioner med föreläsningar samt så kallade Flash Talks; presentationer där föreläsarna berättar om sin forskning på fem minuter.

Poster Session i Universitetshuset

Konferensen rymmer också så kallade Poster Sessions där forskarna presenterar sin forskning på affischer som de ställer upp och pratar kring och där konferensdeltagarna kan strosa runt och ta del av flera kortare presentationer på kort tid.  

Under konferensens avslutningsmiddag på slottet i Uppsala kommer det att delas ut priser för bästa poster och för bästa uppsats skriven av en ung arbetsmarknadsekonom.

På konferensen arrangeras också sessioner där jobbsökande (Job Market Candidates) kan presentera sina uppsatser i så kallade Job Talks för potentiella arbetsgivare. Konferensen erbjuder många möjligheter för jobbsökande och konferensdeltagare att mötas på ett informellt sätt.

Mingel i Universitetshuset

Konferensen pågår i 3 dagar där mingel och högtidlig middag varvas med ett fullspäckat föreläsningsprogram om allt ifrån arbetsmarknad och integration till könsskillnader vad gäller utbildning.

Om EALE

European Association of Labor Economists (EALE) grundades 1989 för att främja kunskapsutvecklingen inom arbetsmarknadsekonomi i Europa och på andra håll. Verksamheten anordnar internationella konferenser och workshops, främjar studier och tillämpning av arbetsmarknadsekonomi, utveckling av internationella grupper som arbetar med forskning och undervisning och stöd till publikationer inom området arbetsmarknadsekonomi.

Senast uppdaterad: 2022-10-07