Arnaldur Stefánsson disputerar 6 september

2019-08-30

Arnaldur Stefánsson disputerar 6 September 13.15 i Hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 med sin avhandling Essays in Public Finance and Behavioral Economics. Arnaldurs avhandling består av fem fristående uppsatser som täcker olika områden inom offentlig ekonomi och beteendeekonomi. Mer specifikt handlar uppsatserna om hur individer fattar beslut och reagerar på politiska styrmedel samt vilka följder detta har för staten.

Arnaldur Stefánsson

Opponent är professor Mats Persson, Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholm universitet.

Betygsnämndens ledamöter är Professor Peter Juslin, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet, docent Erica Lindahl, IFAU och professor Olof Johansson Stenman, Institutionen för nationalekonomi, Göteborg universitet.

Den första uppsatsen undersöker hur skatter påverkar arbetskraftsutbudet genom att studera effekten av ett skattefritt år på Island. Arnaldur visar hur vanliga teoretiska antaganden kan leda till mycket olika slutsatser om hur arbetskraftsutbudet förändras av skatter.

Den andra uppsatsen visar att individer är mer benägna att göra skatteavdrag när de har kvarskatt än när de får skatteåterbäring. Detta överensstämmer med teorier kring psykologiska (kognitiva) biaser som förlustaversion. Högre skattesatser, som neoklassisk teori förutspår skall påverka beteende, visade sig tvärtom vara obetydliga.

Den tredje uppsatsen studerar vad som påverkar utnyttjandet av ett bostadsbidrag för pensionärer med låg pension. Informationsbrev som skickades till en slumpmässigt vald grupp pensionärer fyrdubblade upptagningsfrekvensen och ökade inkomsterna för dem som fick tillfälle att ansöka om bidraget med cirka 10 procent.

De två sista uppsatserna analyserar individers beteende i laboratorieexperiment. Den fjärde uppsatsen visar att undersökningar av allmänhetens syn på offentliga resurser för hälso- och sjukvård kan leda till val som är oförenliga med teorier om fördelningsrättvisa. Den sista uppsatsen studerar orsakerna för aversion mot tvetydighet och visar bland annat att det kan finnas en koppling mellan kognitiv förmåga och likgiltighet inför tvetydighet.

Läs mer om avhandlingen i Diva
Läs mer om Arnaldur 

Senast uppdaterad: 2023-06-21