Eva Mörk till SNS styrelse

2019-06-14

Eva Mörk, professor i nationalekonomi, är sedan 2015 ordförande i SNS vetenskapliga råd men blir nu ny ledamot i SNS styrelse.

Eva Mörk

– Jag har varit engagerad i SNS länge och ser nu fram emot att bidra även i SNS styrelsearbete. SNS har en unik möjlighet att föra ut viktiga forskningsresultat brett. Och det tror jag är väldigt viktigt för samhällsutvecklingen, säger Eva Mörk.

Eva Mörk forskar bland annat om kommunal ekonomi, samspelet mellan politiker och väljare, ekonomiskt bistånd och barns hälsa. Hennes forskningsresultat har publicerats i såväl internationella tidskrifter som populärvetenskapliga böcker. Bland annat ledde hon arbetet med SNS Konjunkturrådsrapport 2019 Kommunernas framtid. Sedan 2011 är Eva Mörk medlem av priskommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Hon är sedan 2016 ledamot i Riksrevisionens vetenskapliga råd. Hon var tidigare forskare vid det statliga forskningsinstitutet IFAU och är en av författarna till 2011 års Långtidsutredning från Finansdepartementet.

Senast uppdaterad: 2022-10-07