Oskar Nordström Skans om reformeringen av Arbetsförmedlingen

2019-05-09

Reformeringen av Arbetsförmedlingen är en av de mest genomgripande reformerna av en stor myndighet i svensk förvaltningshistoria. Hur ska det framtida uppdraget se ut? Oskar Nordström Skans deltog i ett seminarium på SNS där de ledande politikerna bakom reformen samtalar om Arbetsförmedlingens framtid tillsammans med företrädare från förvaltning och forskning.

Oskar Nordström Skans
Oskar Nordström Skans 5 punkter om reformeringen av Arbetsförmedlingen:
  1. Om man inte gör allt rätt finns en risk att reformerna skapar ett sämre system än vi har i dag. Privata aktörer har oftare lett till försämringar än förbättringar.
  2. Lokal närvaro är viktigt och allt kan inte skötas digitalt
  3. Det behövs bra infrastruktur vad gäller offentlig upphandling och datainsamling
  4. Om man skall ha privata aktörer behövs det tydliga incitament och möjligheten att variera ersättningen efter förutsättningarna
  5. Implementera reformerna gradvis över landet för att upptäcka fel och utvärdera om det blev bra

Oskar Nordström Skans inlägg är 57 min. in i filmen:Läs mer om SNS-seminariet här

Senast uppdaterad: 2022-10-07