Myrdalspriset 2018 till Mounir Karadja

2019-02-25

Myrdalspriset 2018 har tilldelats Mounir Karadja vid Uppsala universitet och Erik Prawitz vid Institutet för Näringslivsforskning för artikeln Emigrationen till Amerika och den svenska arbetarrörelsen. Författarna jämför svenska kommuner med hjälp av detaljerad statistik över emigranter från slutet av 1800-talet. De finner att kommuner med högre emigration ser ökat medlemskap i fackföreningar, högre fattigvårdsutgifter och att kommunerna i större utsträckning byter till representativ demokrati. I dessa avseenden hade utvandringen positiva effekter på moderniseringen av Sverige.

-Upp emot en femtedel av svenskarna emigrerade till USA under den här perioden och det skapades emigrationsorter med starka kopplingar till Amerika. Det är möjligt att lättheten att emigrera till USA, där lönerna var relativt höga, ledde till att arbetare kunde ställa högre krav på sina arbetsgivare hemma i Sverige, säger Mounir Karadja.
 

Mounir Karadja

Krig, svält, naturkatastrofer och fattigdom driver dagens globala migrationsströmmar. Dessa påverkar politiska processer, den ekonomiska utvecklingen och arbetsmarknaderna i såväl mottagar- som ursprungsländerna.  En viktig fråga där kunskapsluckorna är särskilt stora är hur migration påverkar de länder människor utvandrar från. Mounir Karadja och Erik Prawitz använder massutvandringen från Sverige från 1880-talet fram till första världskriget för att undersöka dess politiska effekter på hemorterna. 

-Drivkrafterna bakom migration har i grunden inte förändrats, och vi kan därför lära av historien, säger Mounir Karadja. 

Swedbank som delar ut Myrdalspriset ger följande motivering till priset:
Artikeln är välskriven och bygger på data med hög kvalitet. Författarna diskuterar ingående svårigheten att identifiera orsaksamband och redovisar alternativa förklaringar till resultaten på ett tydligt sätt. Forskningsresultaten har stor relevans för den aktuella ekonomisk-politiska debatten.

Artikeln publicerades i Ekonomisk Debatt nr 8, 2018

Senast uppdaterad: 2022-10-07