Tjänstepensionssystemet får kritik av forskare

2018-12-10

Varannan pensionssparare tycker att det är svårt att förstå hur tjänstepensionen fungerar, och uppemot var fjärde vet inte om de omfattas av något tjänstepensionsavtal. Det viktigaste skälet till okunskapen är att pensionssystemet är för komplicerat.

Mikael Elinder

I rapporten ”Den komplexa tjänstepensionen” presenterar Nationalekonomiska institutionens Mikael Elinder, tillsammans med Johannes Hagen vid Jönköpings universitet, resultaten från en enkätstudie med 3000 svenskar i åldersgruppen 30-60 år om vad de vet om sin tjänstepension. Studien visar att det finns en utbredd okunskap om tjänstepensioner. Hälften av de svarande säger att de tycker att det är svårt eller mycket svårt att förstå hur tjänstepensionen fungerar.

-Att många tycker att tjänstepensionerna är svåra att förstå är ett problem. Det är viktigt att inse att enkelhet kan vara ett mål i sig, något som vi experter och forskare ibland missar, säger Mikael Elinder, docent i nationalekonomi.

Var fjärde svarade att de inte vet om de omfattas av något tjänstepensionsavtal eller inte. Många anser att de inte är tillräckligt insatta för att förstå hur deras egna val påverkar den framtida pensionen, och oavsett ålder skjuter man på att sätta sig in i sitt pensionssparande.

Rapporten visar också att okunskap är tydligt kopplat till en oro att få låg pension. Bland dem med de lägsta kunskaperna oroar sig hälften för att få låg pension. Kunskapen är extra låg bland dem med låga inkomster. Låginkomsttagare löper därför störst risk att begå allvarliga misstag i sparandet och planeringen inför sin pension.

Forskarna ger sju konkreta förslag på hur tjänstepensionssystemet skulle kunna förenklas:

1. Harmonisera nya avtal
2. Utöka flytträtten för fribrev
3. Skapa ett gemensamt fondtorg för tjänstepensioner
4. Avveckla de obligatoriska traditionella försäkringarna
5. Vidareutveckla Minpension.se
6. Starta en gemensam organisation för tjänstepensionen
7. Utöka undervisningen om pensionssystemet vid gymnasie- och högskolor

Studien har tagits fram i samarbete mellan Uppsala universitet, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) och rapporten finns på Studieförbundet Näringsliv och samhälles hemsida (SNS)

Rapporten som PDF

Senast uppdaterad: 2023-06-21