Är det möjligt att förutse framtidens arbetsmarknad?

2018-11-19

Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi, har fått forskningsmedel från Vetenskapsrådet för att bygga upp forskningsmiljön "Teknologisk utveckling och framtidens arbetsmarknad".

Personporträtt på Oskar Nordström Skans

Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi, leder en forskargrupp som ska undersöka hur teknologins utveckling påverkar arbetsmarknaden.

Foto/bild: Anders Berndt

Vad ska ni göra?

– Vi ska göra empiriska studier av hur dagens arbetsmarknad påverkas av införandet av robotar och annan ny teknik. Vilka branscher och yrken påverkas? Är det nya företag som använder den nya tekniken som tar över marknader eller är det existerande företag som går över till automatisering? Hur klarar sig de anställda vars arbetsuppgifter ersätts av ny teknik? Och hur påverkas deras kollegor? Är de vinnare eller förlorare? Vi vet i nuläget ganska lite hur den nya teknologin påverkar dagens arbetsmarknad och vilka effekter det får.

Kan det vara förändringar som beror på införandet av artificiell intelligens (AI)?

– Ja, men i fallet med AI är också en viktig fråga vad den nya tekniken realistiskt kommer att ta över. Det är inte alltid bara de tekniska möjligheterna som avgör om det genomförs, det krävs också acceptans hos kunder och mottagare, vilket är svårare att bedöma.

Vilka forskningsmetoder kommer ni att använda?

– Framför allt kommer vi att göra statistiska undersökningar inom ramen för det välutbyggda systemet med svenska registerdata.

Varför är det viktigt att få en bättre bild av teknologins påverkan på arbetsmarknaden?

– I debatten om arbetsmarknaden finns det en dramatisk bild av vad som kommer att hända när robotar tar över allt fler arbetsuppgifter. Den bilden kan vara rätt, men det vet vi inte. Därför är det viktigt dels att få en korrekt bild av hur det ser ut idag, dels att utifrån dagens situation försöka se hur framtidens arbetsmarknad kommer att se ut. Det är viktigt för de politiska och ekonomiska besluten men också för till exempel fackförbundens strategier.

Hur ska ni kunna säga något om framtidens arbetsmarknad?

– Utifrån en solid bild av nutiden är förhoppningen att vi ska kunna göra bättre utsagor om framtiden. I USA finns till exempel ett prognosinstitut som tidigare visat sig kunna göra relativt bra prognoser om automatisering av arbetsuppgifter. Vi kan koppla deras prognoser om vilka delar av arbetsmarknaden som kommer att automatiseras med våra studier av nuläget inom just dessa yrken och branscher för att skapa oss en bättre bild av framtiden.

– Men vi kommer också att använda andra metoder, till exempel maskinläsning av annonser för lediga jobb. De jobb som annonseras ut idag pekar ju på hur arbetsgivare bedömer att arbetskraftsbehovet kommer att se ut framöver och att studera hur annonser formuleras är därför ett sätt att blicka framåt.

Fakta

Vetenskapsrådet har gett bidrag till forskningsmiljön "Teknologisk utveckling och framtidens arbetsmarknad" med drygt 17 miljoner kronor under sex år.

I forskargruppen kommer ingå cirka tio forskare och doktorander i nationalekonomi, statsvetenskap och juridik.

Läs mer

Anders Berndt

Senast uppdaterad: 2023-06-21