Effektiva insatser för att få nyanlända i jobb

2018-09-26

Arbetsförmedlingen har i dag ansvaret för att samordna insatser för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Men frågan är hur effektiva insatserna är och hur väl resultaten följs upp. Se Stefan Eriksson, docent vid nationalekonomiska institutionen, i ett SNS-seminarium från den 20 september 2018. 


Video från SNS Play

Deltagare

02:55 Marie Gartell, ämnessakkunnig vid Riksrevisionen och projektledare för granskningen ”Förberedande och orienterande utbildning – uppföljning av deltagare inom etableringsuppdraget”

32:01 Stefan Eriksson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och medlem i SNS Konjunkturråd 2017

51:02 Panel
Stefan Eriksson
Daniel Eriksson, vd, Antenn
Annika Sundén, analysdirektör, Arbetsförmedlingen

Samtalet modereras av Niklas Ekdal, journalist och författare.


Seminariet ingår i seminarieserien SNS Mötesplats integration som finansieras med stöd från Tillväxtverket, och anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Lärdomar om integration.

Senast uppdaterad: 2022-10-07